Klub Fléda je patronem letošního Maratonu psaní dopisů v Brně

116282tsDnes, v době, kdy i v naší zemi svoboda přestává být samozřejmostí, klub Fléda, stejně jako další kulturní organizace, cítí potřebu přispět k tomu, aby byla považována za hodnotu nejvyšší.

Více a hlasitěji než kdy dříve se hlásíme k odkazu Václava Havla. Když po pádu komunistického režimu konečně i v ČR vznikla pobočka Amnesty International, vyzval Havel české a slovenské občany, aby se do jejích aktivit zaměřených na podporu lidských práv zapojili. Tuto myšlenku solidarity sdílíme a připojujeme se k letošnímu Maratonu psaní dopisů v Brně.

Právo na svobodu slova a uměleckého vyjádření je pro nás nesmírně důležitou hodnotou. Věříme, že díky našemu patronátu se výzva k účasti na Maratonu dostane do širšího povědomí kulturní veřejnosti, ke studentům, kulturním pracovníkům a novinářům, mezi nimiž se najde řada těch, kteří nezůstanou lhostejní k bezpráví páchanému na druhých. Doufáme, že tohle je jen začátek spolupráce klubu Fléda a brněnské skupiny Amnesty International“, dodává Lukáš Stara, provozovatel klubu.

Spojení Amnesty International a Flédy se nám jeví jako přirozené. Právě studenti a mladí lidé jsou často těmi, kteří podporují lidskoprávní organizace, účastní se jejich aktivit, protestních akcí, těmi, kdo aktivně bojují za svá práva a svobody a za práva a svobody druhých.

Ve dnech od 7. do 18. prosince se proto Fléda stane jedním z mnoha míst, kde bude možné se letošního Maratonu zúčastnit. Návštěvníci klubu budou dobrovolně a ručně psát dopisy na podporu nespravedlivě vězněných lidí po celém světě, kterým jsou upírána základní lidská práva a svobody.

Maraton psaní dopisů na Flédě začne 7. prosince koncertem kapely Zrní a Tibeťana Lotena Namlinga, kteří společně bojují za práva tibeťanů na sebeurčení a vyvrcholí 18. prosince v den výročí úmrtí Václava Havla akcí Já nejsem smutnej, v rámci níž se uskuteční moderovaná diskuse o svobodě a odkazu Václava Havla. Diskuse bude rámována výstavou Amnesty International představující některé z disidentů, kterým v období normalizace pomohla Amnesty International na svobodu, a další překvapení spojená s tématem.

Akce 18. prosince bude zdarma, otevřená široké veřejnosti, kterou tímto srdečně zveme.

Soňa Filipová, Fléda Club

Please follow and like us:
Publikováno v Petiční akce a označené ,,,.