Kampaně

su_changlan

Žádáme svobodu pro čínskou ženskoprávní aktivistku Su Čchang-lan – PROPUŠTĚNA!

Su Čchang-lan (Su Changlan) je již čtvrtou „adoptovanou“ vězeňkyní Brněnské skupiny AI. V současné době je ve vazbě a hrozí jí 15 let vězení. Před uvězněním se zabývala právem venkovských žen na dědictví, ženskými a dětskými právy. V říjnu 2014 byla zatčena a později obviněna z „podněcování podvratné činnosti vůči státní moci“ poté, co vyjádřila podporu prodemokratickým protestům v Hongkongu. Je jí odpírán kontakt s rodinou a až do května 2015 se nemohla setkat s obhájcem. Podmínky její vazby jsou velmi špatné a její tělesný stav není dobrý. Podepište petici na její podporu a pomozte Su Čchang-lan na svobodu.


zaatariChceme snížit důsledky uprchlické krize a pomoci lidem na útěku

Startovací akcí kampaně byl benefiční večer s besedami a koncerty na podporu uprchlického tábora Zaatari v Jordánsku, který Brněnská skupina AI spoluorganizovala. Na akci navazuje výstava fotografií řeckého fotografa Giorgose Moutafise, který zmapoval na svých snímcích nebezpečnou cestu uprchlíku do Evropy. V rámci petičních akcí pak požadujeme, aby se vládní představitelé ČR i EU postavili k uprchlické krizi čelem a přijali taková opatření, aby se uprchlíkům dostalo podpory a ochrany, na které mají právo. Plánujeme různorodé osvětové, kulturní i benefiční akce, podporujeme akce jiných neziskových organizací a naši dobrovolníci pomáhají i na individuální rovině.


stopSTOP násilí na ženách

Každá třetí žena v EU má osobní zkušenost s fyzickým či sexuálním násilím, každá pátá žena se stala obětí nebezpečného pronásledování, každá druhá žena byla vystavena některé z forem sexuálního obtěžování. Rada Evropy proto vyzývá členské státy k přijetí úmluvy, která zajistí společný standard v boji proti různým formám násilí na ženách. ČR patří k posledním státům EU, které úmluvu dosud nepodepsaly. Brněnská skupina AI v rámci kampaně STOP násilí na ženách sbírá podpisy pod petici za přijetí této úmluvy a pořádá osvětové aktivity, jako je například pietní akce za oběti násilí.


11062130_10153321136357812_9110414290914576040_oSmažme rozdíly v přístupu ke vzdělání

Brněnská skupina AI dlouhodobě prosazuje inkluzivní vzdělávání a bojuje proti diskriminaci romských dětí ve vzdělávacím procesu. Na jaře 2015 jsme se připojili k celosvětové kampani Smažme rozdíly v přístupu ke vzdělání, v rámci které jsme uspořádali hned několik petičních akcí. Podpisy na podporu romských dětí sbírali studenti na středních školách, dobrovolníci i aktivisté. Brněnská část kampaně vyvrcholila street-artovou akcí, kdy ve spolupráci s uměleckou skupinou In Dust Troll vzniklo lidskoprávní graffiti na ulici Koliště právě s tématem rovnosti ve vzdělávání. Na konci srpna pak proběhl happening v Praze s předávkou petice premiéru Sobotkovi. Brněnská skupina i nadále pokračuje v organizaci akcí na podporu vzdělání dostupného pro všechny bez rozdílu.