Jak se zapojit

dobrovolnikDobrovolnictví a stáže

Bez nadšených dobrovolníků a dobrovolnic by Brněnská skupina nemohla fungovat. Staňte se součástí našeho týmu! Nabízíme stáže a dobrovolnictví nejrůznějšího zaměření:

 • aktivismus (stánky, petiční akce, festivaly, kulturní akce)
 • lektorování (vedení workshopů a Živých knihoven na středních školách)
 • propagace (psaní článků, focení, tiskových zpráv, Facebook, web)
 • grafika (úprava fotek, tvorba letáků a plakátů)
 • fundraising (grantové příležitosti, dárcovství)

Kdo se může stát dobrovolníkem?

Dobrovolnictví je svým způsobem závazek a je dobré si nejdříve zodpovědět několik otázek – např. Kolik času mohu dobrovolnictví věnovat? Čím bych mohl/a konkrétně přispět? V Amnesty International Brno nabízíme několik forem zapojení a doufáme, že si každý najde to své:

Stálý dobrovolník – Účast na pravidelných schůzkách, plánování veřejných akcí na podporu lidských práv, výpomoc při organizace akce (na petičním stánku, příprava prostorů na akci apod.), lektorství – workshopy na školách (organizace a účast na Živých knihovnách).

Dobrovolník při jednorázových akcích – Pomoc s organizací individuální akce (např. Maraton psaní dopisů, akce na podporu LGBT+ práv, Živá knihovna apod.), jednorázová výpomoc na již naplánované akci.

Dobrovolník, který nabízí své odborné vzdělání – PR, fundraising, poradenství, grafické práce (plakáty, letáky, design placek), překlady petic a jiných textů z anglického do českého jazyka, fotografování akcí, úprava fotek, správa sociálních sítí a další. Možné zapojení bez aktivní účasti na schůzkách, spolupráce on-line.

Chcete se zapojit i do rozhodování v hnutí? Staňte se členem/členkou

valna

AI je demokratická organizace, která do rozhodování zapojuje své členy. Ti prostřednictvím Valné hromady rozhodují o vedení pobočky AI ČR i o strategiích v rámci celosvětového hnutí. Členský příspěvek můžete směřovat přímo místní skupině Amnesty International a podpořit tak její činnost.

Mezi členská práva patří:

 • podílet se na činnosti Amnesty international
 • hlasovat na Valné hromadě a ovlivnit tak směřování organizace
 • dostávat informace o činnosti organizace

Členský příspěvek činí 300 Kč. V případě zájmu o členství nás prosím kontaktujte na brno@amnesty.cz.

Nemáte čas, ale máte nás rádi? Podpořte nás finančně

Amnesty International nevyhledává ani nepřijímá finanční pomoc od vlád. Financování činnosti je tedy závislé na dobrovolných dárcích a sponzorech či na výtěžcích z benefičního prodeje. To je důvod, proč vás prosíme o pomoc. Pomozte nám třeba i menšími částkami pravidelně zasílanými na účet Brněnské skupiny AI.

Číslo účtu: 107-9898620257/0100

Finanční prostředky, které nám poskytnete, využijeme na:

 • úhradu poštovného za poslání dopisů a petice
 • výrobu a tisk propagačních materiálů (pozvánky na akce, informační letáky)
 • nájemné za prostory a další výdaje spojené s akcemi pro veřejnost
 • náhrady cestovních výloh a případné honoráře účinkujících hostů našich akcí
 • nákup kancelářských potřeb (budeme velmi rádi i za hmotné dary jako jsou papíry, obálky apod.)

Děkujeme za vaši podporu!