Jak se zapojit

dobrovolnikDobrovolnictví a stáže

Bez nadšených dobrovolníků a dobrovolnic by Brněnská skupina nemohla fungovat. Staňte se součástí našeho týmu! Nabízíme stáže a dobrovolnictví nejrůznějšího zaměření:

 • aktivismus (stánky, petiční akce, festivaly, kulturní akce)
 • lektorování (vedení workshopů a Živých knihoven na středních školách)
 • propagace (psaní článků, focení, tiskových zpráv, Facebook, web)
 • grafika (úprava fotek, tvorba letáků a plakátů)
 • fundraising (grantové příležitosti, dárcovství)

 

Staňte se členem/členkou

valna

AI je demokratická organizace, která do rozhodování zapojuje své členy. Ti prostřednictvím Valné hromady rozhodují o vedení pobočky AI ČR i o strategiích v rámci celosvětového hnutí. Členský příspěvek můžete směřovat přímo místní skupině Amnesty International a podpořit tak její činnost.

Mezi členská práva patří:

 • podílet se na činnosti Amnesty international
 • hlasovat na Valné hromadě a ovlivnit tak směřování organizace
 • dostávat informace o činnosti organizace

Členský příspěvek činí 300 Kč. V případě zájmu o členství nás prosím kontaktujte na brno@amnesty.cz.

 

Podpořte nás finančně

Amnesty International nevyhledává ani nepřijímá finanční pomoc od vlád. Financování činnosti je tedy závislé na dobrovolných dárcích a sponzorech či na výtěžcích z benefičního prodeje. To je důvod, proč vás prosíme o pomoc. Pomozte nám třeba i menšími částkami pravidelně zasílanými na účet Brněnské skupiny AI.

Číslo účtu: 107-9898620257/0100

Finanční prostředky, které nám poskytnete, využijeme na:

 • úhradu poštovného za poslání dopisů a petice
 • výrobu a tisk propagačních materiálů (pozvánky na akce, informační letáky)
 • nájemné za prostory a další výdaje spojené s akcemi pro veřejnost
 • náhrady cestovních výloh a případné honoráře účinkujících hostů našich akcí
 • nákup kancelářských potřeb (budeme velmi rádi i za hmotné dary jako jsou papíry, obálky apod.)

Děkujeme za vaši podporu!